svenska
Med Tystnadens övningar vidgar vi deltagarnas förnimmelser av omgivningen. Det ger en större medvetenhet om vår kropp, vår egen inre röst och om våra medmänniskor. Naturens ständiga påminnelse om nuet hjälper oss också att varva ner och landa i oss själva. Upplevelserna ger näring till tankar, minnen och önskningar som ligger till grund för nästa steg.