svenska
Genom upplevelser och reflektion låter naturen oss lyssna till vår inre röst, genom den hittar vi också vägar till de mål vi formulerar. Här fattas beslut inför framtiden om vad som behöver göras för att åstadkomma den förändring ni söker.