svenska
I en värld med alltfler dagliga intryck, stress och krav på anpassning efter andras agendor hinner vi människor inte längre reflektera över det som sker omkring oss och hur det påverkar oss. I detta steg lägger vi fokus på att besvara de frågor som är viktiga för oss, frågor som gäller vår framtid och vårt välmående.